Warsztaty w III klasie

Grupa edukacyjna Nomada z wizytą w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie.


*