Poznajmy się! Ja, Ty, my oraz OneNote

Choć wśród wymienionych celów jest praca z OneNote... to nie technologia jest tu na pierwszym miejscu. Najważniejszy jest człowiek. To kim jesteśmy. Jakie są nasze mocne i słabe strony. Poznanie narzędzia jest tłem. Aktywnością transparentną, podrzędną samopoznaniu ucznia. 

Projekt ma otwartą formułę i daje przestrzeń do rozmaitych aranżacji. W kilku punktach podane zostały propozycje rozwijania działań np.: o język i mechanizmy reklamy, o prawo autorskie, zasady działania otwartych zasobów i platform. Scenariusz obejmuje cykl zajęć interdyscyplinarnych, choć osadzonych w szeroko rozumianych działaniach na rzecz pogłębiania kompetencji cyfrowych.

Wszystko w finale prowadzi do tego, by uczniowie, opracowując swój profil... zerkali na siebie z coraz szerszej perspektywy:
- ja, jako jednostka,
- ja, jako autor,
- ja, jako twórca...
i ostatecznie:
- ja, jako członek zespołu.

Poznanie siebie jest krokiem poprzedzającym poznanie siebie nawzajem. Otwartość propozycji zachęca do powracania, korygowania i rozwijania projektów.
Materiał link

*