Młody Obywatel #dodaj1

Zaplanowanie i przeprowadzenie akcji jest wyzwaniem. Pojawiają się czasem trudności. Bywa, że brakuje pomysłu lub ten który został wymyślony okazuje się niemożliwy do zrealizowania. Dobrze jest korzystać ze wsparcia osób, które przeszły podobną drogę a dodatkowo mają już szerokie doświadczenie oraz kompetencje trenerskie. Oto za nami warsztaty w ramach programu Młody Obywatel.

 

Spotkanie z Mateuszem Koniecznym obfitowało w działania artystyczne oraz planistyczne. Mnóstwo inspiracji i uwag. Dziękujemy!


Podziękowania również dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, za udostępnienie sali seminaryjnej w której możliwe było przeprowadzenie pierwszej części dzisiejszego spotkania warsztatowego.


 

*