#dodaj1 na stronie Olsztyn.eu

Polecamy ciekawy artykuł! 
Możemy uzupełnić tekst o informacje, że grupa otrzymała wsparcie w postaci upominków, które chcemy przekazać uczestnikom warsztatów.
Firma BHZ Reklama przekaże 200 ołówków z napisem #dodaj1, natomiast firma Maspex przekazała 200 soczków Tymbark

 DZIĘKUJEMY!

[link]


*