Game Maker :-)

W ramach testowania nowego narzędzia, notatka robocza powstała w narzędziu OneNote. Założyliśmy notes "Game Maker". W nim dodajemy sekcje - jakby segregatory. Pierwszy z informacjami ogólnymi oraz po jednym dla każdego uczestnika zabawy. Każdy z nas może  w swojej sekcji tworzyć strony, aby na nich prezentować efekty swojej pracy.


A czego dotyczy ta zabawa? 

 

*