Razem z Mistrzami Kodowania


Realizujemy autorski program Razem z Mistrzami Kodowania [link]. Zamykając oba działy, przeznaczone do realizacji w tym roku szkolnym, młodzież podczas egzaminu klasyfikacyjnego przedstawiała efekty swojej wielomiesięcznej pracy. 

Stawiamy na współpracę, dlatego tylko część spotkania prowadzona była indywidualnie, a część w zespole. Jeśli projekt realizowany był przez kilkoro uczniów... to i jego prezentacja również zespołowa.
Dziękujemy za przeprowadzenie klasyfikacji egzaminatorom - Sławomirowi Baturo oraz Cezariuszowi Radomskiemu.

 
[credit: Sławomir Baturo]

*