Amazonka

Łączenie w grupie osób w różnym wieku podczas jednego projektu? Uczeń z trzeciej klasy szkoły podstawowej współpracujący z gimnazjalistą? 
Łączenie w projekcie biologii, geografii i polskiego? 

Czemu nie! 
Tak oto powstał krótki film wykonany metodą poklatkową


*