Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej


Szczegóły: Więcej niż programowanie, perspektywa praktyków*