Razem mamy siłę


"W ramach projektu w Olsztynie odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy poznali zagadnienia związane ze stereotypami, dyskryminacją oraz mową nienawiści. Nauczyli się, jak reagować na akty związane z łamaniem praw człowieka lub też naruszającymi przepisy stanowiące o przestępstwach z nienawiści. Na koniec projektu odbył się koncert „Razem mamy siłę”, który zgromadził i integrował różne środowiska artystyczne. Oprócz uczestników projektu wzięły w nim udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe, ludzie preferujący różne formy sztuki, bez względu na wiek, płeć, światopogląd i wyznanie. Koncertowi towarzyszyło przesłanie, że każdy człowiek jest ważny i potrzebujemy różnorodności, aby świat był ciekawy i inspirujący. Partnerami w projekcie byli m.in.: Stowarzyszenie Warmińska Wieś, CEIK, Zespół Pryzmat."*